ራዕይ

ራዕይ

  • 2022 የሕግ የበላይነትን እና የሙያ ስነ-ምግባርን ያከበረ የመገናኛ ብዙኃን እና የማስታወቂያ ዘርፍ እውን ሆኖ ማየት፤

ተልዕኮ

  • በአስቻይ ቁጥጥር፣ አቅም ግንባታ እና አጋርነት ብዝኃነቱ የተረጋገጠ እና በኃላፊነት የሚሰራ የመገናኛ ብዙኃን እና የማስታወቂያ ዘርፍ ማጎልበት፤

እሴት

  • ገለልተኝነት
  • ተጠያቂነት
  • ትብብር
  • የሙያ ልህቀት